Počítadlo: 131288
Expertní demontáže

K vypracování znaleckých posudků a odborných vyjádření využívám bohaté zkušenosti získané v průběhu více než čtvrtstoletí praxe v oboru autoopravárenství. Během této doby jsem se zabýval běžnými, celkovými, ale i generálními opravami všech skupin motorových vozidel:

 • Podvozkové skupiny
 • Motory
 • Převodovky
 • Vstřikovací systémy
 • Karosářské práce

Dlouholeté zkušenosti mi pomohly ve studiu, po jehož úspěšném absolvování  jsem byl jmenován soudním znalcem v oboru:

 • Strojírenství – strojírenství všeobecné se zvláštní specializací na autoopravárenství.
 • Strojírenství – strojírenství všeobecné se specializací na zjišťování příčin vzniku požárů motorových vozidel.
 • Ekonomika – ceny a odhady motorových vozidel.

Expertní kancelář garantuje neutralitu, profesionální přístup a diskrétnost.

Termín vypracování znaleckého posudku závisí na:

 • Složitosti věci
 • Komplexnosti předané dokumentace
 • Množství zpracovávaného materiálu
 • Vzájemné dohodě s objednatelem

Znalecké posudky je třeba vypracovat zejména v těchto případech:

 • Změna vlastnictví
 • Rozvodové řízení
 • Nepeněžní vklad do firmy
 • Vypořádání dědictví
 • Služby pro správce konkurzních podstat, exekutory, likvidátory a znalecké ústavy
 • Vyřazení majetku nebo vklad majetku do účetní evidence
 • Ocenění pro půjčky a úvěry

Znaleckou činnost provádím na základě jmenování předsedkyní Krajského soudu v Praze v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a prováděcí vyhlášky 37/1967 Sb. K provedení zákona č 36/ 1967 Sb.

razitko soudni znalec člen komory soudních znalců České Republiky razitko soudni znalec