Počítadlo: 131287
Expertní demontáže

Autoopravárenství

Zjistit stav automobilu přímo při nákupu, nebo při jeho převzetí ze servisu je schopen jen málokdo. V současné době se velice často setkáváme se skrytými závadami na právě zakoupeném ojetém motorovém vozidle a zřídkakdy je bazar, případně předchozí majitel ochoten podílet se finančně na opravě. Zjištěné závady v záruční době od data prodeje lze pak jen stěží reklamovat u dodavatele.

Případy, kdy se běžný zákazník setká s negativním postojem zodpovědné osoby nebo organizace, je nutné podložit reklamaci ke zdárnému řešení odborným vyjádřením nebo v závažnějších případech znaleckým posudkem. V nabídce znalecké a poradenské kanceláře je také možnost provedení expertních demontáží předmětných agregátů včetně průvodní fotodokumentace, jejichž závěry lze použít jako přílohy znaleckých posudků.

Nejsmutnějším a také zároveň nejsložitějším úkolem k vypracování znaleckého posudku je bezesporu objasnění příčin vzniku požáru. Pokud už k požáru dojde, je důležité zjistit jeho skutečnou příčinu. Dnešní moderní automobily jsou doslova „prošpikovány“ elektronikou a přímý zkrat ve zdrojové části elektroinstalace bývá nejčastější příčinou. Bohužel se však také stává, že požár vznikne v přímé souvislosti s prováděnými servisními úkony. „Přiskřípnutý“ některý ze silových vodičů spouštěče nebo alternátoru mezi dvě příruby v nepřístupných místech se po krátké době rozžhaví a zapálí některou z hořlavých součástí automobilu. Právě tyto případy se nejčastěji řeší na základě znaleckých posudků. 

Zdroj animace - http://www.animfyzika.wz.cz 

Pro zobrazení animace si nainstalujte, prosím, přehrávač FLASH PLAYER.

razitko soudni znalec člen komory soudních znalců České Republiky razitko soudni znalec